call now

Een goede balans tussen laagste materiaalkosten en transportkosten door strategisch uitbesteden

Supply Chain Management

Het belangrijkste doel van supply chain management is om aan de wensen van afnemers tegemoet te komen door middel van het op de meest efficiënte manier gebruik te maken van de beschikbare mogelijkheden zoals distributiecapaciteit, inventaris en mankracht. In theorie zoekt een supply chain een manier om vraag aan aanbod te koppelen met minimale inventaris. Diverse optimalisatieaspecten van de supply chain, teneinde leveringsproblemen te voorkomen, omvatten samenwerkingsverbanden met leveranciers. Daarbij worden de volgende zaken in het oog gehouden:

  • Een goede balans tussen laagste materiaalkosten en transportkosten door strategisch uit te besteden.
  • Implementatie van JIT (Just In Time) technieken om het productieniveau te optimaliseren.
  • De juiste mix en locatie van de productie en magazijnen verkrijgen zodat de diverse doelgroepen bediend kunnen worden, gebruik makend van locatie/allocatie, transportroute analyse, dynamisch programmeren en natuurlijk de traditionele logistieke optimalisatie om de efficiency aan distributiezijde te optimaliseren.

Er is vaak verwarring over de termen ‘supply chain’ en ‘logistiek’. Tegenwoordig is het algemeen geaccepteerd dat de term logistiek verband houdt met activiteiten omvattende productdistributie binnen één bedrijf/organisatie, terwijl de term ‘supply chain’ tevens de productie en procurement behelst en zodoende een bredere focus heeft omdat het meerdere bedrijven omvat, inclusief (grondstof)leveranciers, fabrikanten en detailhandel die allen samenwerken om de behoefte van een klant naar een product of dienst te bevredigen.

Op onderstaande afbeelding ziet u in één opslag hoe wij u van dienst kunnen zijn bij diverse onderdelen van uw supply chain management strategie

schema-website