call now

Speciale Projecten / Project Expeditie

Onder project-expeditie verstaan wij het begeleiden van het gehele traject (van projectanalyse tot eindrapportering) van het transport van moeilijk te vervoeren goederen. Hierbij kunt u denken aan (ondeelbare) stukken met extreme afmetingen, gevaarlijke goederen (waaronder ook explosieven en radioactieve stoffen) maar ook aan kleinere zendingen met een specifieke deadline of zogenaamde white-glove deliveries/executive service en on board couriers. Van huis uit zijn wij “thuis” in de offshore wereld. 

We hebben de afgelopen tijd ruime ervaring opgedaan met projecten als expeditie van onverpakte boorpijpen, duikklokken, graafmachines, vliegtuigmotoren, explosieven, antieke jachtgeweren etc. Onze begeleiding van uw project omvat:

 • Projectanalyse
 • Planning met uw leveranciers en project manager
 • Faciliteren van materialen en lading
 • Voorschieten van de kosten van de in te zetten materialen
 • Voortransport van materialen en lading naar het laadpunt voor lucht-, zee- en/of spoorvervoer
 • Tussentijdse opslag bij vertrek en aankomst
 • Transport via weg, zee, lucht, spoor en rivier, met inbegrip van volledige charters (schepen en vliegtuigen)
 • Tijdelijke en definitieve douaneformaliteiten bij zowel vertrek als aankomst
 • Levering op de werf met de vereiste middelen, ook voor zware en ondeelbare stukken, en handling op de werf met behulp van de gepaste hijsmiddelen
 • Volledige administratieve begeleiding (aanvragen oorsprongscertificaten, viseren van documenten, uitschrijven van proforma facturen, paklijsten
 • Terugsturen machines en uitrustingen of doorvoer naar een andere bestemming
 • Rapportage tijdens en na het project
speciaal-transport