call now

Transparantie in transport

 

Algemene voorwaarden

Op al onze werkzaamheden zijn van toepassing de Nederlandse Expeditievoorwaarden, inclusief de arbitrageclausule, gedeponeerd door de FENEX ter griffie(s) van de Arrondissementsrechtbank(en) te Amsterdam en Rotterdam, laatste versie. Nederlands recht is van toepassing. Vorderingen die Falcon Logistics op grond van art. 23 lid 1 Nederlandse Expeditievoorwaarden voor de rechter mag brengen, worden uitsluitend beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter in de verstigingsplaats van Falcon Logistics. De voorwaarden zijn aan voor of bij het sluiten van de overeenkomst ter hand gesteld en zullen op verzoek kosteloos worden toegezonden. De voorwaarden kunt u hier (Nederlandse Expeditievoorwaarden 2018) lezen en downloaden.

WIJ HECHTEN WAARDE AAN UW PRIVACY

Falcon Logistics spant zich in om uw privacy te respecteren en te voldoen aan de geldende gegevensbescherming- en privacywetgeving. Onze Privacy Policy kunt u hier (Privacy Policy) lezen.

hand-shake-