call now

Transparantie in transport

 

Algemene voorwaarden

Op al onze werkzaamheden zijn van toepassing de Nederlandse Expeditievoorwaarden, inclusief de arbitrageclausule, gedeponeerd door de FENEX ter griffie(s) van de Arrondissementsrechtbank(en) te Amsterdam, (Rotterdam, Breda en Arnhem), laatste versie.

Onderstaand vindt u onze algemene voorwaarden. Wij hanteren:

hand-shake-